Üyelik Başvurusu   Şifremi Unuttum

 
Ana Sayfa  English  İletişim  
Klinik Araştırma nedir?
James Lind ile seyahat
Dernek Görüşleri
Linkler
       [ ]
Dokümanların tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 
  Haberler
 

25 Mart 2017

EMA, 300'e yakın ürünün satışının durdurulmasını istedi.. SocialDoctors İçerisinde Paylaş

Bu çalışmalar sonucu satış izni alan ve  ilgili linkte belirtilen 300'e yakın ürünün satışlarının durdurulması ilişkin tavsiye kararını yayınladı. 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Micro_Therapeutic_Research/human_referral_000413.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

Ayrıca bu tavsiye kararınına konu olan satışı durdurulan ilaçların listesi:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Micro_Therapeutic_Research_31/WC500224406.pdf

« Geri

Klinik Araştırmalar Derneği © 2006-2007 PLEKSUS