Üyelik Başvurusu   Şifremi Unuttum

 
Ana Sayfa  English  İletişim  
Klinik Araştırma nedir?
James Lind ile seyahat
Dernek Görüşleri
Linkler
       [ ]
Dokümanların tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 
  Haberler
 

20 Kasım 2017

Uzaktan Eğitim Kurslarımızı biliyor musunuz? SocialDoctors İçerisinde Paylaş

KURSLAR


Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu

İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu

Klinik Araştırma Hemşireliği Kursu

Biyolojik Ürünler ve Biyobenzerler Kursu

Saha Koordinatörleri Klinik Araştırma Eğitim Kursu


KONULAR


Klinik Araştırmaların Tarihçesi ve Etik

Helsinki Deklarasyonu

ICH-GCP/İKU

Türkiye'de Klinik Araştırma Mevzuatı

Araştırmacı Sorumlulukları

Destekleyici Sorumlulukları

Etik Kurullar

Klinik Araştırmalarda Otorite

Klinik Araştırmada Gönüllüler

Araştırmalarda Metodoloji ve Tasarım

İlaç Araştırmalarında Fazlar

Gözlemsel Çalışmalar

Uygun Araştırma Ortamı

Gönüllü Onamı

Olgu Rapor Formu

Farmakovijilans

Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler

Klinik Araştırma Terminolojisi

Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları

İlaç Karşılaştırmaları

Tıbbi Cihaz Çalışmaları

Kozmetik ve Bitkisel Ürün Çalışmaları

Biyoyararlılık ve Biyoeşdeğerlilik Çalışmaları

Klinik İlaç Araştırmalarında Monitorizasyon ve Vizitler

Sigorta

Klinik Araştırmalarda Bütçe ve Sözleşmeler

Çocuklarda Çalışmalar

Kadınlarda Çalışmalar ve Gebelik Sorunu

Klinik Araştırmalarda Şeffaflık

Klinik Araştırmalarda Veri Yönetimi

Klinik Araştırmalarda Araştırma Hemşireliği

Araştırma Ürünü Takibi

Klinik Araştırma Merkezi

Biyolojik Ürünler ve Biyobenzerler'e Giriş

Biyobenzer Ürünler Karakterizasyon, Karşılaştırılabilirlik ve Türkiye’de İlgili Düzenlemeler

Biyolojik Ürün Nedir?

Biyolojik Ürün Geliştirilmesinde Hayvan Modelleri

Biyolojik Ürün ve Biyobenzerlerde İmmunojenesite-Toksikoloji

Biyobenzer Ürünlerde Üretim ve Kalite

Biyobenzerler - Değiştirilebilirlik

Klinik Çalışmalar Açısından Biyobenzer İlaçlar ile Konvansiyonel Jenerik Ürünlerin Farkları

EMA'da Biyobenzerlerle İlgili Düzenlemeler

FDA'da Biyobenzerlerle İlgili Düzenlemeler

Açılış Konuşması

Saha Görevlisi (Koordinatörü) ve Sorumlulukları Nedir?

Klinik Araştırma Merkezi Nedir? 

Uygun Araştırma Ortamı

Araştırma Ürünü Nedir, Nasıl Saklanır?

Kalibrasyon Nedir?

Klinik Araştırma Merkezi Arşivi

SOP Nedir?

Tetkik İsteme ve Kodlar

Araştırma Dolapları

Klinik Araştırma Merkezi Yazılımı

Saha Görevlisinin (Koordinatörünün) Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Protokol Nedir?

Araştırıcı Dosyası Nedir?

Hasta Dosyası Nedir?

Kaynak Veri ve Kaynak Doküman Nedir?

Bilgilendirilmiş Olur Formu (BOF) Nedir?

Olgu Rapor Formu (ORF) Nedir?

Online ORF ve QUERY Çözme

IRT (IVRS/Online Sistemler) Nedir?

İlaç Teslim Alma

Biyolojik Materyal Transferi

Saha Görevlisinin (Koordinatörünün) Temas Ettiği Paydaşlar ile İletişimi

Yazışma Nedir ve Kimlerle Yapılır? (Taraflar)

Klinik Araştırmalarda Metodoloji ve Tasarım (Randomizasyon-Körleme)

Farmakovijilans

Klinik Araştırma Görevlisinin (Koordinatörünün) Yapmaması Gerekenler

Klinik Araştırmalarda Kullanılan Kısaltmalar

« Geri

Klinik Araştırmalar Derneği © 2006-2007 PLEKSUS